Seznamte se s námi

Hotel Thermal patří ke klenotům československé architektury 20. století. Vznikl na základě projektu významných architektů Věry a Vladimíra Machoninových.

Hotel spojuje lázeňskou část s ostatními čtvrtěmi Karlových Varů a je tak umístěn na strategicky významném místě v samém centru města. Stavba je originálně začleněna do terénu, přízemní prostory jsou otevřené do okolí a interiér odděluje čistá skleněná plocha.

Hlavními použitými materiály jsou beton, sklo a kov. V interiéru se uplatňuje různě barvené dřevo a originální interiérové doplňky (např. lustr, navržený ikonou českého sklářského designu René Roubíčkem).

Hotel Thermal provozuje akciová společnost THERMAL-F, a.s., jejímž jediným akcionářem je Ministerstvo financí České republiky.

Naše vize

Zachovat a upevnit společenský a technický status hotelu Thermal, spočívající nejen v architektonické jedinečnosti hotelového komplexu, ale v i jeho přínosu české kultuře.

Naše poslání

Ve spolupráci se statutárním městem Karlovy Vary být centrem společenského dění, pečovat o významný architektonický komplex, s využitím jedinečných přírodních zdrojů a v souladu s poznatky moderní medicíny navracet našim hostům zdraví a chuť do života, zajišťovat hostům druhý domov na jejich cestách a poskytovat důstojné zázemí Mezinárodnímu filmovému festivalu Karlovy Vary.

Sdílené hodnoty

Soustavně rozvíjíme naší schopnost porozumět požadavkům a potřebám  našich klientů. Neustálé zlepšování poskytovaných služeb je naším životním stylem.
Za základ našeho úspěchu považujeme úctu a zodpovědnost k našim  hostům
a obchodním partnerům. Záleží nám na zaměstnancích a považujeme
za důležité přispívat k jejich spokojenému životu.

Sdílené principy služby

S úsměvem pozdravím každého hosta a vyjadřuji přiměřeně svůj zájem o hosta.

Při hovoru s hostem projevuji zdvořile radost z jeho přítomnosti, úctu    
a respekt.

Předvídám požadavky a potřeby hostů a projevuji ochotu a vstřícnost při jejich vyřizování.

Svým vystupováním a vzhledem reprezentuji úroveň poskytovaných služeb
a sám sebe.

Požadavky hostů řeším rychle a efektivně s vědomím osobní odpovědnosti za jejich vyřízení.

Co o Thermalu možná ještě nevíte

Budově dává výraz její originální konstrukce. Na panelové věži jsou navlečené kovové rámy, na kterých z přední strany visí balkóny.

Půdorys hotelu připomíná tvar promítačky, obrys velkého a malého sálu tvoří při pohledu shora dvě filmové cívky.

Hotel má 18 nadzemních podlaží a s výškou 65 metrů je 68. nejvyšší budovou
u nás.

K hotelu neodmyslitelně patří termální bazén vybudovaný na skále, který je
z jedné třetiny naplněn karlovarskou minerální vodou. V současné době je bohužel uzavřený, ale počítá se s jeho rekonstrukcí.

Co Vás u nás čeká

V průběhu zkušební doby absolvujete proces adaptace nového zaměstnance. Bude Vám přidělen tutor, který Vás provede adaptačním procesem.

Seznámíte se s naší společností a jejími řídícími dokumenty, čeká Vás školení
v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, na některých pozicích absolvujete náš interní e-learningový kurz, navštívíte postupně všechna pracoviště hotelu, obdržíte  Příručku pro zaměstnance, seznámíte se s členy našeho týmu a s náplní práce Vámi zastávaného pracovního místa. Dále obdržíte informace o možnostech stravování, sociálně hygienických podmínkách práce a o systému pracovně lékařské péče. Budete informováni o principech docházky do práce, hlášení absence a pracovní neschopnosti. Obdržíte informace o vzdáleném přístupu do záznamů o Vaší docházce do práce a k Vaším výplatním lístkům. Budete informováni o zásadách hotelové kultury a o standardech pracoviště. Obdržíte předepsané ochranné oděvy, pomůcky nebo uniformu. Ve spolupráci s Vaším nadřízeným zpracujeme společně s Vámi plán Vašeho školení.

Jak se staráme o naše zaměstnance

V hotelu působí aktivní Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví
a sociální péče ČR, která organizuje v průběhu celého roku řadu sportovních
a kulturních aktivit pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky.

Jste-li umělecky zaměření, tak můžete k prožitku katarze využít možnosti návštěv divadelních představení či koncertů. Dáváte-li přednost adrenalínovým aktivitám, můžete využít možnosti plavání v KV aréně či si jít zahrát kuželky.
A pokud se věnujete jiným aktivitám a máte chuť je prezentovat kolegům
a kolegyním, tak Vám s tím pomůže Váš pesonalista. 

Vedení hotelu organizuje několikrát ročně tématická setkání se zaměstnanci
a jejich rodinnými příslušníky (např. promítání filmu oceněného na MFF pro zaměstnance a jejich rodiny).

 

Jsme jeden tým a rádi mezi sebe přijmeme kolegyně a kolegy s týmovým duchem.

Zaměstnanecké výhody

Vedle benefitů uvedených v předchozí části našim zaměstnancům nabizíme:

  • výplatu na Vašem bankovním účtu vždy 14. den v měsíci
  • na zotavení budete mít 4 týdny dovolené
  • za zaměstnanecké stravování budete platit 25 Kč za 1 jídlo
  • zavedený systém finančních odměn při životních a pracovních výročích
  • při narození vlastního dítěte od zaměstnavatele obdržíte na pořízení výbavy příspěvek 10.000 Kč
  • parkovat můžete přímo v našich podzemních garážích, a to za cenu 300 Kč měsíčně
  • rekreace, a to pro rok 2020 v SLK Piešťany a.s. a v Lázně Luhačovice, a.s., pro Vás, Vaše rodinné příslušníky i Vaše přátele
  • a další benefity z důvodu nedostatku místa neuvádíme  :-)

Těšíme se na Vás.

Zajímá Vás ještě něco

Napište nám.

Užitečné odkazy

Pracovní řád společnosti THERMAL-F, a.s.

Organizační řád společnosti THERMAL-F, a.s.

NABÍDKA VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

HOTEL

ČÍŠNÍK VE FILM CAFÉ

Chcete využít svých schopností ke spokojenosti hotelových hostů? Umíte prodávat? Baví Vás připravovat kávu a drinky? Pak nám v týmu chybíte právě Vy!

ÚČTUJÍCÍ ČÍŠNÍK/SERVÍRKA

Náplní Vaší práce bude obsluha hostů v moderní hotelové restauraci a zajišťování zúčtování s hostem.

ÚDRŽBÁŘ

Hledáme kolegu na pozici údržbář.

Rádi v našem týmu přivítáme všechny, kteří umí být profesionální a mají chutˇse DÁLE VZDĚLÁVAT.

V případě zájmu o zařazení do databáze uchazečů o zaměstnání, napište žádost o zaměstnání s těmito údaji:
Jméno, příjmení
Požadovaná pracovní pozice
Telefonní číslo
E-mail
Výčet Vaší praxe v oboru, o který máte zájem.

Na každou listinu, na které nám poskytnete osobní údaje, prosíme, uveďte:

"Dávám tímto společnosti THERMAL-F, a.s. svůj výslovný souhlas k použití všech svých výše uvedených osobních údajů k jejich zpracování a uchování v personální evidenci na dobu nejdéle 1 roku." Poskytnutí údajů je dobrovolné. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem jejich zpracování, uložení v personální evidenci a budou sloužit pro vnitřní potřebu naší společnosti, a to k výkonu práv a plnění povinností souvisejících s případným uzavřením pracovněprávního vztahu. Na Vaší žádost osobní údaje zlikvidujeme. Zjistíte-li porušení povinností při správě osobních údajů, máte právo zažádat Úřad na ochranu osobních údajů o zajištění opatření k nápravě a domáhat se nároků uvedených v § 21 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb.

Žádosti přijímá a informace poskytne:

THERMAL-F, a.s.
I. P. Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary