Historie

Monumentální, unikátní, nadčasový. To všechno je hotel Thermal, jehož příběh se začal odvíjet v druhé polovině 60. let. Nahlédněte do mozaiky vzniku ikonického díla manželů architektů Machoninových, které přestože je z betonu, probouzí emoce dodnes.

1946

První ročník Filmového festivalu v Československu s mezinárodní účastí

Po skončení 2. světové války se k životu začala probouzet i kultura. V roce 1946 se po vynucené přestávce konal filmový festival v Benátkách, vznikl festival v Locarnu nebo v Cannes. Poprvé se pořádal také československý filmový festival s mezinárodní účastí v Mariánských Lázních.

1949

Přesunutí filmového festivalu do Karlových Varů

Filmová přehlídka byla nejprve nesoutěžní. První Křišťálový glóbus si odnesl až v roce 1948, stále dobře hodnocený, polský film Osvětim. Kultura se v následujících letech začala podřizovat politické situaci a festival uváděl především budovatelské snímky, jaké by v dnešní době mnoho diváků neoslovily.

Festival se z Mariánských Lázní v roce 1949 natrvalo přesunul do Karlových Varů, které nabízely lepší zázemí. Přehlídka se konala na několika místech ve městě, a její organizace tak byla značně náročná.

1955

Projekt na stavbu festivalového paláce v Karlových Varech

S přibývajícími ročníky rostl počet návštěvníků festivalu i jeho význam. Kapacity sálů a technické zázemí v lázeňském městě přestávaly stačit nárokům mezinárodní přehlídky. Z obavy, že by se festival mohl přemístit do jiného města, začalo vyjednávání o výstavbě festivalového paláce, který by pojal celou akci a zároveň obstál ve světové konkurenci.

V roce 1956 byl filmový festival zařazen do kategorie A, což je nejprestižnější označení, jaké může soutěžní přehlídka získat.

Politické poměry se po roce 1958 uvolňovaly. Svůj film ve Varech například uváděla legenda kinematografie Luis Buñuel.

Festival se začal těšit oblibě hostů ze Západu, ale na příkaz ze SSSR se musel konat střídavě v Moskvě a ve Varech.

1963

Vyhlášení architektonické soutěže

Realizace stavby měla začít již v roce 1958, ale nestalo se tak. V roce 1963 bylo rozhodnuto, že se projekt stavby festivalového paláce rozroste také o mezinárodní hotel a venkovní bazén plněný termální vodou. Byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž. Prestižního úkolu se zhostilo 82 týmů, ale jen necelých 30 z nich náročné zadání soutěže splnilo.

Po sedmi zasedáních poroty uspěl návrh Věry a Vladimíra Machoninových. Vítězové předložili koncept budovy v tehdy moderním či módním, ale zároveň z dnešního pohledu i nadčasovém stylu s brutalistními prvky.

Návrh byl typický pro částečně uvolněnou architekturu 60. let. Přestože byla budova diametrálně odlišná od původní zástavby, zapadala do okolního terénu. Inovátorský návrh zahrnoval 16podlažní hotel, venkovní bazén zasazený do skály a velký filmový sál, který jako by levitoval v prostoru.

Machoninovi – experimentátoři s láskou k betonu

V době, kdy Věra a Vladimír Machoninovi vyhráli soutěž na stavbu Thermalu, již měli za sebou úspěšnou realizaci Domu kultury a odborů v Jihlavě (1961). Později dle jejich návrhu vznikl i ikonický Obchodní dům Kotva v Praze (1974), Dům bytové kultury v Praze (1977) nebo budova Velvyslanectví ČSSR v Berlíně (1978).

Výchozím bodem pro tvorbu architektů byl brutalismus. Moderní styl, který využíval především neopracovaný beton, kovové konstrukce a mimo jiné i prolínání interiéru s exteriérem. Vrchol jejich tvorby se datuje do 60. a 70. let.

„V šedesátých letech byla ve vzduchu naděje. A když máte naději, je všechno úžasné.“– Věra Machoninová

Manželé Machoninovi se řadí mezi jedny z nejvýznamnějších českých architektů. V roce 2006 byla Věře Machoninové udělena prestižní cena Grand Prix Obce architektů. V roce 2014 získala Poctu České komory architektů a o dva roky později ji Ministerstvo kultury ocenilo za přínos v oblasti architektury. Vraťme se ale zpátky do 60. let.


1967

Demolice a velká očekávání

Pro stavbu hotelu Thermal bylo ještě před soutěží vybráno vhodné místo. Stala se jím ulice Chebská (Egerstrasse), na níž stála asi třicítka domů především v secesním stylu. Domy byly v havarijním stavu a asanace byla shledána jako lepší a ekonomicky výhodnější řešení. Zbourána byla také Mattoniho vila, hotel Pošta a Alice i Komenského škola.

Obyvatelé města se těšili na moderní festivalový palác. Návrh stavby byl pochvalně hodnocen i odbornou veřejností.

Ta oceňovala především pečlivé zpracování a aplikaci vysokých mezinárodních standardů. Manželé Machoninovi si před realizací odskočili pro inspiraci na Západ. Po cestě navštívili takřka dvacítku staveb, především velká i festivalová kina ve Francii či Velké Británii.

1968

Položení základního stavebního kamene

Zatímco československý film plul na nové vlně, v Karlových Varech započaly 3. ledna 1968 stavební práce. Slavnostní položení základního kamene proběhlo až 5. června 1968 v návaznosti na zahájení 16. mezinárodního filmového festivalu.

Stavba využívala nové materiály, postupy a technologie. Přestože šlo o soubor různých částí, které byly odlišné, manželé Machoninovi dokázali dát komplexu jednotný ráz. Základní materiály: beton, sklo a červené dřevo byly použity v exteriérech i interiérech, kde na sebe volně navazují.

Velké otevřené prostory rafinovaně využívají hru se světlem a barvami. Náročné řešení Velkého sálu, který je zavěšený na dlouhé konzoli, tvoří iluzi, jako by plul v prostoru a vzdoroval gravitaci. Na skále ve svahu za budovou byl vystavěn plavecký bazén s výhledem na město.

Umělecký komplex ve výstavbě

Machoninovi vytvořili hotel Thermal jako komplexní umělecké dílo. Kromě samotné budovy obnášela realizace i navržení interiérů a mobiliáře.

Na projektu se podíleli také další známí autoři své doby. Informační systém, logo a font byly vytvořeny podle návrhů grafika Jiřího Rathouského. Lustr ve foyer měl na svědomí René Roubíček, autorská svítidla navrhli Stanislav Libenský s Jaroslavou Brychtovou. Objekt doplňovaly plastiky Josefa Klimeše a Miloslava Chlupáče nebo díla od Arnošta Paderlíka, Vlastimila Květenského a dalších autorů.

„Projektovali jsme všechno i nábytek. Pro objekt jsme navrhli celou novou sadu židlí – od nízkých po vysoké, sedačky, ušáky. Ušáky byly tak rozměrné, aby se v nich člověk úplně ztratil. Měli jsme zásadu vytvářet objekt celku v jednotném charakteru, aby dojem z prostředí byl maximální. Na interiéry jsme v některých případech přizvali i výtvarníky. Na stropě hlavního sálu Thermalu jsme spolupracovali s Čestmírem Kafkou. Navrhli jsme i ubrusy, příbory a sklo. S výběrem skla nám pomáhal Stanislav Libenský,“– Věra Machoninová

Srpen 1968 – změna kurzu

Nedlouho po zahájení výstavby došlo v srpnu 1968 k okupaci Československa. Stát začal k budování hotelu Thermal, který byl vyprojektován a plánován v letech relativní svobody, přistupovat jinak. Nepohodlnými se stali i Machoninovi, kteří nepodepsali souhlas se vpádem okupačních vojsk.

Komunistická strana rozhodla, že se Thermal kromě festivalového paláce stane po zbytek roku lázeňským sanatoriem pro pracující lid. Původního investora Interhotel Karlovy Vary nahradily v roce 1974 Československé státní lázně a zřídla.

1977

Slavnostní otevření

Hotel Thermal s kapacitou 533 lůžek v bezmála 300 pokojích, Kongresovým centrem s kapacitou 2 000 míst, restauracemi a bazénem byl slavnostně otevřen v roce 1977. Státní propaganda však vytýkala stavbě nedostatky a upozorňovala na její robustnost a vzhled. Naopak pochvalné zprávy zaznívaly po prvním filmovém festivalu v Thermalu ze zahraničního tisku. Ten vyzdvihoval moderní provedení hotelu, jeho architekturu i vysokou úroveň technického zázemí.

1989

Náročné období po sametové revoluci

Rok 1989 znamenal pro Československo znovuzískanou svobodu, hotelu Thermal však nastaly těžké časy. Veřejnost si jej nesprávně spojovala a částečně stále spojuje s padlým režimem, obdobím normalizace a necitlivostí komunistické výstavby.

Málokdo z laiků ve stavbě viděl unikátní architektonické dílo mezinárodního významu, které vzniklo v uvolněných 60. letech.

Po sametové revoluci bojoval o existenci i Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, který se stále konal v prostorách hotelu Thermal. V roce 1994 se organizace festivalu ujal tým Jiřího Bartošky a Evy Zaoralové. Ti jej vrátili na mapu prestižních filmových přehlídek a zajistili účast světově proslulých hvězd.

1991

Nevydařená privatizace

V roce 1991 byl schválen privatizační projekt, na jehož základě byl Thermal převeden do Fondu národního majetku ČR a byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž. Problémy na sebe však nenechaly dlouho čekat.

Vítězná firma z roku 1993 nikdy neuhradila kupní cenu, ale kvůli podpisu kupní smlouvy dosáhla přepisu Thermalu na své jméno v katastru nemovitostí. Obratem hotel prodala další firmě, která kupní cenu zaplatila a byla zapsána jako vlastník lázeňského hotelu Thermal.

1995

Začátek soudních pří

Z důvodu porušení podmínek soutěže Fond národního majetku ČR od kupní smlouvy odstoupil a soutěž byla zrušena. V roce 1995 se pak fond začal soudit s firmami o vlastnictví. O čtyři roky později fond u soudu vyhrál a převedl státní podnik Thermal na akciovou společnost THERMAL-F, jejímž jediným akcionářem se stal. Nedlouho potom následoval další spor o vlastnictví, tentokrát se společností, která se ve veřejné obchodní soutěži z roku 1991 umístila na druhém místě.

Nedokončená privatizace a na ni navazující letité spory o vlastnictví komplexu hotelu dlouho brzdily investice do oprav, úprav a modernizací. Poslání hotelu se navíc od samého počátku měnilo s aktuálním politickým režimem stejně tak jako s aktuálními provozovateli, respektive vlastníky.

2011

Složitý vývoj a nový provoz

Po 35 letech od zahájení provozu, v letech 2011 a 2012, proběhla výstavba balneo wellness centra a vnitřního bazénu v podzemním podlaží Thermalu. Kvůli ekonomické náročnosti provozu nebyla v roce 2013 zahájena zimní sezóna u venkovního termálního bazénu. O dva roky později pak byl bazén kvůli nevyhovujícímu technickému stavu a ztrátovosti provozu uzavřen.

Ve stejné době byl podán návrh na památkovou ochranu komplexu Thermal u Národního památkového ústavu, který byl v roce 2017 zamítnut.

2017

Potvrzení vlastnictví státem a začátek příprav modernizace

Spory o vlastnictví hotelu Thermal trvaly až do roku 2017, kdy rozsudek Nejvyššího soudu ČR zpečetil vlastnictví Thermalu (THERMAL-F, a.s.) Ministerstvem financí ČR, na které přešla působnost zanikajícího Fondu národního majetku. Rozhodnutí umožnilo státu posílit kapitál společnosti a vedení hotelu začalo s přípravami modernizace.

2019

Počátek rekonstrukce

S ohledem na nevyhovující technický stav hotelu a velkou energetickou náročnost byla na základě zpracovaných projektů v průběhu roku 2019 zahájena rekonstrukce. Její hlavní etapy budou dokončeny v roce 2023.

Největší část rekonstrukce – projekt na snížení energetické náročnosti, který probíhá s podporou SFŽP – má zajistit snížení nákladů na energie až o polovinu. Kompletní modernizací již prošlo technické zázemí vytápění a vzduchotechniky, inženýrské sítě v hotelové věži včetně nového požárně bezpečnostního řešení. Zatepleny byly střechy a terasy. Dokončena je kompletní rekonstrukce pokojů Superior v nejvyšších patrech hotelu a opravou prochází celá hotelová věž.

Oblíbený venkovní bazén s termální vodou, který se promění v relaxační centrum pro veřejnost i hotelové hosty, se znovu otevřel v roce 2021 a je rozšířen o saunový svět ve spolupráci se společností Saunia.

Obnovena je vyhlídková restaurace/kavárny VARYO, která skýtá neopakovatelný pohled na kolonádu.

Genius loci hotelu Thermal

Hotel Thermal se dostává do středních let. V roce 2022 oslavil 45. výročí svého vzniku. Věříme, že probíhající revitalizace stavbě prospěje a Thermal si zachová genia loci, jemuž daly základ předchozí generace. Přesvědčit se o tom můžete sami při pobytu v hotelu, návštěvě Karlových Varů nebo na některém z budoucích filmových festivalů.

Zdroje

Citovaná literatura:
BENEŠ, Ondřej, Lukáš BERAN, Pavel HALÍK, Daniela KARASOVÁ, Petr KLÍMA, Radomíra SEDLÁKOVÁ, Pavel SMĚTÁK, Klára PUČEROVÁ, Petr VORLÍK a Jakub ŽELEZNÝ. 60’/70’: Věra a Vladimír Machoninovi. Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2010, ISBN 978-80-904484-1-4.

Tištěné zdroje:
ZEMAN, Lubomír. Průvodce architekturou Karlových Varů: Karlovy Vary architecture guide. Praha: NPÚ, 2012, ISBN 978-80-87104-63-7.

Internetové zdroje:
MRÁZEK, Ondřej. LH Thermal v Karlových Varech: bakalářská práce. Liberec: Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury, obor Design prostředí, 2018. [cit. 2020-10-08]. Dostupné z: https://dspace.tul.cz/handle/15240/151058

KORDOVSKÁ, Marie. Hotel Thermal a problém památkové ochrany staveb 2. poloviny 20. století: bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, obor Dějiny evropské kultury, 2015. [cit. 2020-10-10]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/169195/

HARZER, Filip, Daniela BRODCOVÁ a Michaela DANIELOVÁ. Lesk i rez hotelu Thermal. Jak vypadá perla brutalismu před rekonstrukcí? [cit. 2020-10-08]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/kultura/vytvarne-umeni/hotel-thermal-vera-machoninova-narozeniny-brutalismus_1809281616_dbr

Hotelový komplex Thermal, [cit. 2020-10-08]. Dostupné z: https://pamatkovykatalog.cz/hotelovy-komplex-thermal-2282670

Hotel Thermal, Wikipedia: the free encyklopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední úprava 28. 5. 2020, [cit. 2020-10-08]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hotel_Thermal

Věra Machoninová, Wikipedia: the free encyklopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, poslední úprava 15. 12. 2020, [cit. 2021-01-14]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bra_Machoninov%C3%A1

Jednorázový vstup do venkovního bazénu včetně saunového světa na 2 hodiny za každou noc pobytu.
Vybírejte z nabídky našich pobytů

Speciální nabídky - SPA HOTEL THERMAL ****, Karlovy Vary

více informací