Hygienická opatření při příjezdu do hotelu

Vážení klienti, hoteloví hosté,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s platnými hygienickými opatřeními, která slouží k prevenci šíření onemocnění Covid-19.
Tato opatření slouží k tomu, abyste se u nás cítili bezpečně.
Věříme, že jejich společným dodržováním budete chráněni nejen Vy ale i náš personál.
Většinu z těchto pravidel již znáte a jsou součástí Vašeho každodenního života.
Tzv. pravidlo 3R (ruce, respirátory, rozestupy) zná určitě každý z vás.

S ohledem epidemickou situaci přijímáme k pobytu klienty, kteří se prokáží

1. Negativním testem na koronavirus, který nesmí být starší 48 hodin.
Negativním PCR nebo antigenním testem se prokážete v recepci hotelu a poté na sesterně. Můžete se nechat testovat také přímo u nás v hotelu. Náš zdravotnický personál Vám provede antigenní test ihned při příjmu.

2. Certifikátem Ministerstva zdravotnictví o prodělaném očkování na onemocnění COVID-19, kdy od aplikace poslední dávky uplynulo více než 14 dní.

3. Předložením zprávy lékaře, že jste prodělali onemocnění Covid-19 během předchozích 3 měsíců.

  • Při příjezdu se v recepci prokážete jedním z výše popsaných dokumentů a bude Vám změřena tělesná teplota.
  • Při příjmu na sesterně podepíšete čestné prohlášení, že nevykazujete akutní příznaky respiračního či střevního onemocnění.
  • Poté budete lékařem přijati k léčení
  • Dodržujte prosím bezpečný sociální odstup 2 metry.
  • Ve vnitřním prostoru lázeňského zařízení noste prosím VŠUDE ochranu dýchacích cest.
    Výjimku pro nošení roušek je konzumace jídla u stolu, při kterém host mít roušku nemusí. Při pohybu po prostoru lázeňské restaurace, např. u rautového stolu je ale nošení roušek povinné.
  • Dbejte zvýšené osobní hygieny, často si dezinfikujte ruce.
    Dezinfekční prostředky jsou umístěny ve všech společných prostorách – např. v recepci, u vstupu do restaurace, na zdravotním oddělení, u vstupu do balneoprovozu, na všech WC.

Ve všech prostorách hotelu dbáme na dodržování předepsaných hygienických předpisů. Pravidelně desinfikujeme místa, kterých se klienti častěji dotýkají - stoly, židle, obslužné pulty, kliky, vypínače, telefony, televizní ovládače, výtahy apod.

Doufáme, že i přes tato nutná hygienická opatření, se Vám bude pobyt u nás líbit a přispěje k upevnění Vašeho zdraví.