Hygienická opatření při příjezdu do hotelu

Vážení hoteloví hosté,

dovolte nám, abychom Vás seznámili s platnými hygienickými opatřeními, která slouží k prevenci šíření onemocnění Covid-19.
Tato opatření slouží k tomu, abyste se u nás cítili bezpečně. Věříme, že jejich společným dodržováním budete chráněni nejen Vy ale i náš personál.
Většinu z těchto pravidel již znáte a jsou součástí našeho každodenního života a pravidlo 3R (ruce, respirátory, rozestupy) zná určitě každý z vás.

S ohledem na epidemickou situaci přijímáme k pobytu klienty, kteří se prokáží na recepci jedním z uvedených dokumentů:

1. Certifikátem o dokončeném očkování (platný a uznávaný certifikát) na onemocnění COVID-19, kdy od aplikace poslední dávky uplynulo více než 14 dní.

2. Potvrzením o prodělání onemocnění COVID-19 ne starším než 180 dní.

3. Negativním PCR testem, který nesmí být starší 72 hodin pouze v následujících případech:

 • u osob nastupující lázeňskou lečebně rehabilitační péči,
 • pro ubytování osob na služební cestě, tyto osoby můžeme ubytovat, nemohou však využívat hotelovou restauraci,
 • u osob ve věku 13 - 18 let,
 • u osob, které se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat a mají kontraindikaci zapsanou v systému ISIN,
 • u osob, které obdržely alespoň jednu dávku vakcíny, ale neuběhla u nich doba 14 dnů od poslední dávky,

Děti do 12 let věku nejsou povinny prokazovat splnění výše uvedených podmínek nebo se testovat na místě. Přesto nabízíme možnost antigenního testování v našem zdravotním úseku.

 • Dodržujte prosím bezpečný sociální odstup 1,5 metru.
 • Ve vnitřním prostoru lázeňského zařízení noste prosím VŠUDE ochranu dýchacích cest.
  Výjimku pro nošení roušek je konzumace jídla u stolu, při kterém host mít roušku nemusí. Při pohybu po prostoru lázeňské restaurace, např. u rautového stolu je nošení roušek povinné.
 • Dbejte zvýšené osobní hygieny, často si dezinfikujte ruce.
  Dezinfekční prostředky jsou umístěny ve všech společných prostorách – např. v recepci, u vstupu do restaurace, na zdravotním oddělení, u vstupu do balneoprovozu, na všech WC.

Ve všech prostorách hotelu dbáme na dodržování předepsaných hygienických předpisů. Pravidelně desinfikujeme plochy a místa, kterých se klienti častěji dotýkají - stoly, židle, obslužné pulty, kliky, vypínače, telefony, televizní ovládače, výtahy apod.

Doufáme, že i přes tato nutná hygienická opatření, se Vám bude pobyt u nás líbit a přispěje k upevnění Vašeho zdraví.

Hygienická opatření při příjezdu do hotelu

Tato opatření slouží k tomu, abyste se u nás cítili bezpečně.

Více informací